Deloittes delanalyse om "Arbejdstid for politibetjente"

I tilknytning til udfærdigelsen af budgetanalysen omkring politiet i 2009/2010, har Deloitte gennemført en 89 sider lang delanalyse af ”Arbejdstid for politibetjente”.
I forordet er anført, at: ”Analysen har til formål at identificere initiativer til ændret praksis for arbejdstidsplanlægning og anvendelse af arbejdstidsreglerne.”


Analysen er fra maj 2010, og er opdelt i flere afsnit:

  • Sammenfatning.
  • Politiets arbejdstidsregler .
  • Arbejdstid og kompensation i politiet.
  • Politiets planlægningspraksis.
  • Effektivisering af vagtplanlægning.
  • Konsekvenser af ændrede arbejdstidsregler.
  • En opsummering af de gældende arbejdstidsregler.
     

Der er meget interessant læsning – og sammenfatningsafsnittet giver anledning til fordybelse i de enkelte afsnit.

Download delanalysen af ”Arbejdstid for politibetjente” her.