Tjenestemændenes Låneforening

Tjenestemændenes Låneforening (TL) er stiftet i 1907 med det formål at formidle lån på billigst mulige vilkår. Med tiden er udlånet vokset til næsten 500 millioner kroner om året - fordelt på 18.000 lån.

Lånene ydes til praktisk talt alle lånebehov, dog ikke spekulative formål. Eneste sikkerhed er en noteret lønforskrivning. 

Du kan downloade låneansøgningen via Tjenestemændenes Låneforenings hjemmeside. Når du har udfyldt ansøgningen, skal du videresende den til din lokale tillidsmand/forening til godkendelse. Det må gerne ske elektronisk.

Det er dog ikke muligt at etablere lån til prøveansatte, der er under SU-ordningen.

Tjenestemændenes Låneforening kan blandt andet tilbyde følgende:

• Pensionerede medlemmer kan også optage lån, men lånene skal som udgangspunkt være afviklet ved det 70. år. Ansøgningerne skal fortsat fremsendes gennem den faglige organisation og vedlægges kopi af pensionsudbetalingerne.

• Løbetiden for lån indrettes mere fleksibelt med op til otte års løbetid.

• Mulighed for at aftale individuelle afdrag inden for rammerne og reglerne for tjenestemandslån.

• Betaling via PBS ved orlovsperioder med videre, hvor lønforskrivningen ikke kan opretholdes.

• Mulighed for at indbetale ekstraordinære afdrag.

• Lån til alle formål - der er ikke længere begrænsning på, hvad lånet kan anvendes til.

• Hurtigere sagsbehandling.


Der er fortsat ingen gebyrer eller stiftelsesomkostninger - og lånene kan altid indfries uden ekstra omkostninger.


HUSK, at ansøgningerne altid skal fremsendes gennem den faglige organisation, og at der skal vedlægges en kopi af seneste lønspecifikation.