Fridøgnsbank

Her kan du se aftalen om opsparing af frihed i Fridøgnsbanken. Herunder hvilke timer, der kan overføres og hvad man kan anvende den til.

Aftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet trådte i kraft den 1. januar 2016. Dog trådte aftalens § 17, stk. 7 i kraft pr. 1. oktober 2015.

Fridøgnsbankaftalen, FAQ og skabeloner til indgåelse af fridøgnsbankaftaler findes på HR portalen (Under A til Å) og på Politiforbundets hjemmeside.

De nye elementer i aftalen kan du læse her:

  • Aftalen omfatter nu også medarbejdere på fleksjob.
  • Tillæg for aften-, nat og weekendarbejde kan konverteres med 12,75 minutter pr. time mod tidligere 15 minutter pr. time.
  • Der kan i den nye aftale opspares 12 måneder til seniorformål og 12 måneder til familieformål.
  • Opsparet frihed til familiemæssige formål skal afvikles inden for fem år, og inden man er fyldt 55 år.
  • Afvikling af frihed til seniorformål aftales ved seniorsamtalen, når medarbejderen fylder 55 år, eller i årene derefter.
  • Aftalen om opsparing kan opsiges med en måneds varsel af både medarbejderen og ledelsen. 
  • Aftalen om afvikling kan opsiges af begge parter, hvis der foreligger særlige omstændigheder.
  • De opsparede timer i Fridøgnsbanken kan ikke længere bortfalde ved sygdom.
  • Uoverensstemmelser i henhold til den nye aftale kan forelægges Rigspolitiet og Politiforbundet.

 

Download den nye aftale her.

FAQ til aftale om Fridøgnsbanken.

Du kan endvidere se den tidligere aftale her.

Download den tidligere aftale her.