Den danske model

Centralorganisationens Fællesudvalg (CFU), som repræsenterer en række statsansatte, forhandler sædvanligvis hvert andet til tredje år med Personalestyrelsen under Finansministeriet.

 

Den danske model

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram