Den danske model

Centralorganisationens Fællesudvalg (CFU), som repræsenterer en række statsansatte, forhandler sædvanligvis hvert andet til tredje år med Personalestyrelsen under Finansministeriet.

 

Den danske model