Indplacering og lønregulering

 

Se lønoversigt pr. 1.12.2017.

Der er tale om foreløbige tal, fordi en eventuel udmøntning fra det aftalte privatlønsværn kan bevirke en nedsættelse af reguleringsprocenten.
Oplysning herom kan tidligst foreligge i løbet af januar 2018.
I givet fald udsendes en ny lønoversigt.
Den eventuelt nye reguleringsprocent vil kun have virkning for lønningerne fremadrettet.

Se skema over indplacering  og lønregulering.

Se skema med lønkoder for polititjenestemænd.

Se skema med lønkoder for tjenestemandsansatte kontorfunktionærer.

Se oversigt over stedtillæg.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram