Spillerne

Referater fra aftaleforhandlingerne kan næsten lyde som oplæsning af det periodiske system. 
Et væld af forkortelser på organisationer som alle indgår i forhandlingerne på den ene eller anden led. Herunder kan du se, hvad forkortelserne står for. 
 

SKAF - Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab

SKAF er forhandlingsfællesskab for følgende centralorganisationer:
Lærernes Centralorganisation (LC) og Centralorganisationen af 2010 (CO10).
Samarbejdet udøves i to former:
  • Et politisk samarbejde omkring aftale- og overenskomstforhandlingerne.
  • Et praktisk samarbejde omkring driften af Fællessekretariatet. 
Se også hjemmesiden: www.skaf-net.dk

LC - Lærernes Centralorganisation

En partipolitisk neutral centralorganisation, der har til formål at:
  • Varetage medlemmernes fællesøkonomiske, sociale og faglige interesser og styrke sammenholdet mellem de tilsluttede organisationer og disses medlemmer.
  • Udøve og sikre forhandlingsret og aftaleret for tjenestemænd, personale ansat på tjenestemandslignende vilkår og pensionerede tjenestemænd i staten og folkeskolen.
Se også hjemmesiden www.lc.dk
 

CO10 - Centralorganisationen af 2010

Er en central forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer med i alt cirka 40.000 medlemmer - alle ansat inden for eller pensioneret fra statens område.
CO10 er dannet den 1. januar 2010 ved en fusion mellem Statstjenestemændenes Centralorganisation II (CO II) og Overenskomstansattes Centralorganisation (OC).
 
Med staten som arbejdsgiverpart forhandler CO10 generelle løn-, ansættelses- og pensionsvilkår på medlemmernes vegne.
 
CO10 er kollektivt tilknyttet hovedorganisationen FTF.
Læs også på www.co10.dk
 

OAO - Offentligt Ansattes Organisationer

En sammenlægning af Det Kommunale Kartel og Statsansattes Kartel.
OAO arbejder for lønmodtagere i kommuner, regioner og stat. OAO's 32 forbund har tilsammen 434.000 medlemmer, der er ansat i den offentlige sektor. 
De kommunale/regionale og de statslige forhandlingsinteresser varetages uændret og særskilt af de organisationer, der har retten i dag. 
Læs også på www.oao.dk

AC - Akademikernes Centralorganisation

AC, er hoved-, central- og forhandlingsorganisation for de faglige organisationer, der organiserer de akademisk uddannede i Danmark.

AC er partipolitisk uafhængig og skal ifølge sine vedtægter varetage "medlemsorganisationernes fælles interesser på de økonomiske, sociale, kulturelle, forsknings- og uddannelsesmæssige områder samt på andre områder, der har betydning for akademikernes forhold og skabe øget forståelse for den samfundsmæssige betydning af, at der sikres det akademiske arbejde rimelige vilkår".

At AC både er forhandlings- og hovedorganisation indebærer, at AC dækker medlemsorganisationernes - og dermed også medlemmernes - interesser bredere end nogen anden organisation på samme niveau i Danmark. På arbejdstagersiden udgør AC i lighed med LO og FTF arbejdsmarkedets hovedorganisationer i Danmark.
Læs også på www.ac.dk

CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg

Er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte. 

Parterne i samarbejdet er Akademikernes Centralorganisation (AC), Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO).
Samarbejdet bygger på princippet om én for alle og alle for én. 

Centralorganisationerne afleverer fælles krav til en overenskomstfornyelse. Derfor vil centralorganisationernes krav til overenskomstforhandlingerne, som fastlægges på kongresser og repræsentantskabsmøder i løbet af efteråret forud for forhandlingerne, ikke blive fremsendt til finansministeren.

Kravene fremsendes til CFU. Centralorganisationernes krav bliver derefter koordineret og sammenskrevet til ét fælles sæt krav, som afleveres til finansministeren ved udgangen af december måned. Koordineringen sker i CFU's forhandlingsudvalg.

Forhandlingerne med finansministeren føres i fællesskab af CFU's forhandlingsudvalg.
Læs mere på www.cfu-net.dk.
Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram