Delpension, efterløn og fleksydelse

Delpension

Delpension kan udbetales sammen med tjenestemandspension.

Delpension udbetales fra bopælskommunen. Der stilles krav til den forudgående beskæftigelse samt, at man som delpensionist har et job på minimum 12 timer i gennemsnit pr. uge, fordelt på 20 arbejdsdage pr. kvartal.

Er man berettiget til efterløn, kan man ikke modtage delpension.

Vælger man delpension før det fyldte 62. år, skal der modregnes i delpensionens basisbeløb for såvel tjenestemandspension som for private pensionsordninger. 
Fra det 62. år skal der alene modregnes i basisbeløbet for tjenestemandspensionen.

Delpensionens basisbeløb er i 2015 176.316,00 kr. pr. år. 
Delpension bortfalder ved folkepensionsalderen.

Politiforbundet kan rådgive om delpension, men ansøgning om delpension m.m. foregår hos kommunen.

Efterløn

Efterlønnen er en privat og personlig pensionsordning, som følger en uanset ens arbejdssted.

Opfylder man betingelserne for efterløn (der er flere overgangsordninger for anciennitet med medlemskab af a-kassen og betaling af efterlønsbidrag), kan man godt modtage efterlønnen sammen med tjenestemandspensionen.
Efterlønnen reduceres blot, afhængig af hvornår man går på efterløn og størrelsen på tjenestemandspensionen.

Nye medlemmer, der ønsker muligheden for efterløn, skal tilmelde sig senest ved det fyldte 30. år samt betale i 30 år. Det er stadig en chance for efterlønsmuligheden, hvis du er under 47 år og enten har været medlem af a-kassen uafbrudt fra 1. januar 1997 (gælder, hvis du er født før 1972) eller medlem fra dit 24. år (gælder, hvis du er født efter 1973).

Efterlønnens størrelse reduceres blot for det mindre antal indbetalte år i forhold til den ordinære efterlønsordning.

Efterlønsbeviset bliver udstedt den dag, man opfylder betingelserne for at gå på efterløn. Vælger man at gå på efterløn, førend man har haft sit efterlønsbevis i 2 år, går man på ”LAV” efterløn på højest 91% af den maksimale sats. Og alle ens pensioner vil blive fradraget på forskelligvis i efterlønnens grundbeløb. 

Alle private pensioner over 275.000 modregnes, og tjenestemandspensionen modregnes med 50%.

Vælger man efterlønnen, efter man har haft sit efterlønsbevis i mindst 2 år og i samme periode har fået løn for mindst 3.120 løntimer, går man på ”HØJ” efterløn på højst 100% satsen. 
Ved ”HØJ” efterløn er det kun løbende udbetalte pensioner, som modregnes i efterlønnens grundbeløb - med 55%. Derfor vil 55% af værdien af tjenestemandspensionen blive modregnet.

Den efterløn, man starter på, vil være den efterløn, som man får i hele sin efterlønsperiode. Medlemmer født før 1959 har mulighed for efterløn i alderen 60-65 år.

Satser for 2015:

91% af satsens grundbeløb: 195.668 kr. pr. år.
100% af satsens grundbeløb: 215.000 kr. pr. år.
Brundfradraget: 14.900 kr. pr. år.
 
 

Fleksydelse

Fleksydelse er en efterlønslignende ydelse.

Tjenestemænd, der er visiteret til fleksjob, har muligvis ret til at modtage fleksydelse. Fleksydelse er alternativet til efterlønnen.


For at du kan modtage fleksydelse, skal følgende ting være opfyldt:

  • du skal være i fleksjob
  • du skal være fyldt 60 år
  • du skal have været medlem af en a-kasse siden 31.03.1992 og/eller betale til fleksydelsen frem til 60 år.

Fleksydelsen er et fast årligt beløb, der svarer til 91% af højeste sygedagpengesats.

I 2015 er den årlige fleksydelse på 195.672 kr.


Alle dine pensioner, med undtagelse af svagelighedspensioner, vil blive fradraget på forskellig vis i fleksydelsens grundbeløb. Alle private pensioner over kr. 275.000 modregnes, og tjenestemandspensionen modregnes med 50%.

Fleksydelsesbidraget er i 2015 5.788 kr. årligt. (Som betales pr. kvartal med 1.447,00 kroner.)

Du kan få mere information og vejledning om fleksydelsesordningen her og om delpension her.