Politiaspiranter

Godt at vide som politiaspirant

Som studerende på Politiskolen modtager du SU under skoleophold og løn under praktikforløbet i politikredsen. Læs mere om forholdene som aspirant her.

Dobbelt husførelse

Som politiaspirant har du mulighed for ligningsmæssig fradrag for dobbelt husførelse, mens du går på Politiskolen.

Meld dig ind

Hent indmeldelsesblanket