Godt at vide som politiaspirant

SU under uddannelse 

• Politiets grunduddannelse varer cirka to år og er opbygget af tre moduler af hver otte måneder: 

MODUL 1: Skolemodul, der blandt andet indeholder: "Fag og Profession" med fokus på etik og dannelse, "Magt og Autoritet" med fokus på grundlæggende lovkendskab. Undervisning i trafikkultur, voldsomme hændelser, undervisning i cybercrime og kriminalitet på de sociale medier. Dertil: En efterforskningsuge, en beredskabsuge samt patruljetjeneste, køreteknik og kursus i politiets sagsbehandlingssystem.

MODUL 2: Praktik i en politikreds. Herunder 24 ugers patruljetjeneste, fire uger med grundlæggende efterforskning samt forebyggelses-temadage.

MODUL 3: Skolemodul. Der undervises blandt andet i: Mobilt Indsats Koncept (MIK), "Politi, kultur, etik og samfund" og "Forebyggelse, Forbrydelse og Straf samt Udsatte Grupper". Desuden er der en efterforskningsuge på modulet.

• Som politiaspirant får du SU (Statens Uddannelsesstøtte) i de perioder, hvor du er på skole.

• Da du som politiaspirant er lønnet under resten af din uddannelse, hvor du er i praktik, er der i 2011 foretaget en ændring af SU-loven vedrørende fribeløb i forbindelse med SU til politiaspiranter, som sikrer, at du som politiaspirant ikke kommer til at tjene for meget under din praktik, så du skal betale SU tilbage. Du er som politiaspirant også sikret en dispensation, hvis du overskrider dit årlige fribeløb på grund af deltagelse i særlige politiopgaver.

• Selv om du nu med den nye ordning er på SU i dine skoleperioder, er du fra første dag på Politiskolen ansat som tjenestemand. Det vil sige, at du har akkurat de samme rettigheder og pligter, i henhold til Tjenestemandloven, som dine kolleger i Politiet. Det har været yderst vigtigt for Politiforbundet at sikre, at politiaspiranter på SU har denne sikkerhed indbygget i deres ansættelse.

• Du kan læse mere om SU, SU-takster, SU-lån og så videre på hjemmesiden for Statens Uddannelsesstøtte: www.su.dk.

Direkte under Politiforbundet 

• Mens du er under uddannelse, er du som medlem af Politiforbundet direkte organiseret under Politiforbundet. 

• Du skal som udgangspunkt rette kontakt til Politiforbundet med dine spørgsmål eller problemstillinger, og forbundssekretærerne vil være parat til at hjælpe dig. Under din praktikperiode i en politikreds er du naturligvis velkommen til at søge vejledning hos den lokale tillidsrepræsentant.

Kontingent

• I de lønnede perioder af din uddannelse skal du betale fuld kontingent via PBS. I øjeblikket er det på 401,77 kroner pr. måned.

I de perioder, hvor du modtager SU (på Politiskolen), er du fritaget for at betale kontingent.

Har du forsikringer via Politiforbundet, betales disse således (via PBS):

  • Gruppeulykkesforsikring betales hver måned.
  • Gruppelivsforsikring betales kun i de lønnede perioder.
  • Helbredssikring betales for dit vedkommende kun i de lønnede perioder, hvorimod du betaler for din eventuelle ægtefælle/samlever hver måned.

Forsikringspriser med videre finder du under "Medlemsinformation/Forsikringer".

• Du kan gøre det nemt for dig selv ved at  tilmelde dig Betalingsservice via vores hjemmeside.

• Læs mere om, hvad Politiforbundet gør for dig som medlem under "Medlemsinformation"

Hvis du kommer til skade 

Uanset om du kommer til skade på Politiskolen, eller mens du er i praktik, er det at betragte som en arbejdsskade. En tilskadekomst skal altid anmeldes til din arbejdsgiver (Rigspolitiet) via dit praktiksted eller Politiskolen. Det er dit ansvar at sikre, at det sker.

Læs mere om arbejdsskader under ”Miljø og Sikkerhed” på vores hjemmeside.
 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram