Politikadetter

Politikadetuddannelsen er en ny uddannelse (2017) inden for politiet. Uddannelsen tager 6 måneder og er SU-berettiget. Uddannelsen foregår på Politiskolen i Brøndby.

Arbejdsopgaverne for en politikadet ligger inden for bevogtning, transport af frihedsberøvede, udsendelsesopgaver samt grænsekontrol.

Politiforbundet har under Centralorganisationen af 2010 indgået organisationsaftale med Finansministeriet for politikadetter. Herunder finder du organisationsaftalen.

Grundløn for en politikadet er 22.000 kr. Derudover kommer der tillæg for aften- og weekendarbejde samt pension.

Organisationsaftale for politikadetter: klik her

Vil du vide mere om jobbet eller om optagelse som politikadet, så kan du læse mere her.

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram