Kort om PTSD

 • PTSD står for Post Traumatic Stress Disorder - også kaldet post traumatisk belastningsreaktion på dansk.

 • PTSD er en psykisk tilstand, man risikerer at udvikle, hvis man har været udsat for traumatiske hændelser. 
  Se også diagnosekriterier

 • Symptomerne på PTSD er blandt andet: Flashbachs, mareridt og søvnbesvær. Man er irritabel, har vredesudbrud og man farer let sammen.
  Se også diagnosekriterier

 •  PTSD kom på erhvervssygdomsfortegnelsen i 2005.

  Før 2005 kunne PTSD således kun anerkendes efter en konkret vurdering og fremlæggelse for Erhvervsygdomsudvalget.

 • Behandling er psykoterapi, hvor man bearbejder sine traumatiske oplevelser og sine følelser i forbindelse med dem ved at tale om dem i detaljer mange gange.

 • Der er ingen medicin, der hjælper på PTSD. Men hvis man udvikler en depression, kan man have gavn af at få antidepressiv medicin samtidig med, at man får psykoterapi.