Politiforbundet: Gift JER!

- Vi ser desværre sager, hvor politifolk enten ikke får den erstatning de burde, eller hvor efterladte ikke får udbetalt den pension, de kunne have fået. For at få udbetalt ægtefællepension kræver det, at man er gift, lyder det fra Politiforbundet.
Tabt ægtefællepension og manglende forsikringer, samt analyse af politiledernes rolle og situationen på Fyn var blandt de mange emner, som stod på dagsordenen, da Politiforbundets Hovedbestyrelse mødtes tirsdag og onsdag i denne uge.
  7/10/2016

Politiforbundets hovedbestyrelse mødtes i denne uge, og blandt de mange emner var forsikringer og ægtefællepension. Der har nemlig været en række episoder i de senere år, hvor politifolk ikke har haft styr på deres forsikringsforhold, særligt i forhold til pårørende. Det samme gør sig gældende i forhold til udbetaling af ægtefællepension, hvor partnere og kærester ved polititjenestemandens pludselig bortgang ikke har fået udbetalt pensionen, fordi den politiansatte ikke er blevet gift.

-          Det er alvorligt. Politiarbejdet kan være farligt, der er tilskadekomster, alvorlige sygdomme og hårdt psykisk slid. Vi ser desværre sager, hvor politifolk enten ikke får den erstatning de burde, eller hvor efterladte ikke får udbetalt den pension, de kunne have fået. For at få udbetalt ægtefællepension kræver det, at man er gift, fortæller forbundsformand Claus Oxfeldt.

Han kommer derfor med en utraditionel opfordring til politifolkene:

-          Gift jer! Det er forskellen på udbetalt ægtefællepension eller ej. Jeg havde nær sagt, at I kan jo altid blive skilt, men jeres partner kan ikke altid få den pension, som han eller hun har krav på, hvis ikke I har været gift. Det gør så ondt og er så urimeligt at se efterladte i en sådan situation, fordi en kollega ikke har været opmærksom på reglerne. Derfor vil vi i Politiforbundet komme med opfordringen til par, ”der mener det alvorligt” eller har børn sammen. Vi har desværre oplevet nogle grelle sager på det område, fortsætter forbundsformand Claus Oxfeldt.

Få styr på forsikringerne

Det samme er tilfældet i forhold til forsikringer. En del sager har vist, at nogle politifolk ikke har haft styr på deres forsikringer eller fået tegnet den nødvendige ulykkesforsikring. Det betyder, at de og deres begunstigede går glip af væsentlige erstatninger, hvis ulykken indtræffer.

Politiforbundets Hovedbestyrelse opfordrer derfor kollegerne til at tage et grundigt tjek af deres forsikringer. Den lokale tillidsrepræsentant og det lokale foreningskontor hjælper gerne.

-          Vi ser desværre de uheldige sager, og vi kan ikke understrege betydningen nok af at have styr på sine forsikringer som polititjenestemand, opfordrer forbundsformanden. 

Fyn mistet tilliden til PD

Onsdag den 5. oktober meddelte Fyns Politiforening, at den på vegne af de mere end 600 medlemmer trækker sig fra samarbejdsudvalget. Foreningen og politifolkene har mistet tilliden til politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen. Det sker efter længere tids oplevelse af, at der ikke samarbejdes eller medinddrages fra politidirektørens side, til trods for at Fyns Politi gennemgår store omorganiseringer og i det hele taget er presset.

Krisen på Fyn blev diskuteret i Hovedbestyrelsen, der bakker op om Fyns Politiforening.

-         Det er logisk og forståeligt, at Fyns Politiforening trækker sig fra Samarbejdsudvalget. Det er konsekvensen af, at samarbejdet er ikke-eksisterende, og at foreningen derfor på vegne af mere end 600 politifolk siger fra. De har forbundets fulde opbakning. Politiet på Fyn er i forvejen yderst presset af afgivelser til bevogtning med mere, og når samarbejdsklimaet samtidig går fløjten, hele ledelsen - på nær politidirektøren - forlader kredsen, og en stor omorganisering finder sted uden medinddragelse, så er bægeret fyldt. Det er meget alvorligt og bør få konsekvenser, konstaterer forbundsformand Claus Oxfeldt og næstformand Claus Hartmann. 

Fælles analyse af politiledernes situation

På hovedbestyrelsesmødet stod det klart, at også ledergruppen i dansk politi er presset og sårbart.
Det viste Politiforbundets præanalyse af politiledernes situation, som blev gennemført først på sommeren.

På den baggrund ønsker en samlet Hovedbestyrelse at iværksætte et projektarbejde mellem Rigspolitiet, Politiforbundet og Politilederforeningen for at få gennemført en grundig analyse af ledelsessituationen. Formålet er hurtigst muligt at få sat nogle tiltag i gang, der kan hjælpe de pressede ledere – og dermed hele organisationen.
Politiforbundets formandskab har allerede indledt en dialog med Rigspolitiet om ovennævnte.

Rigspolitiet har over for Politiforbundet erklæret sig enige i, at de gerne vil kigge på ledelsessituationen i et fremadrettet perspektiv.


 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram