Evaluering af Den Uafhængige Politiklagemyndighed

En ny evaluering af Den Uafhængige Politiklagemyndighed viser bl.a., at det er lykkes at etablere en klagemyndighed der i langt højere grad end tidligere opleves om uafhængig af politiet og Justitsministeriet.
  7/4/2017

Hele 58 pct. af klagerne opfatter Den Uafhængige Politiklagemyndighed som uafhængig, hvor opfattelsen af uafhængighed fra det tidligere Politiklagenævn i 2008 lå på 11 pct. Den Uafhængige Politiklagemyndighed blev oprettet i 2012 og varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd.

Politiforbundets formand Claus Oxfeldt udtaler sig positivt om evalueringen: ”Først og fremmest er det positivt, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed opleves som uafhængige, og at det der er tilfredshed omkring, at det er de rigtige afgørelser, der bliver truffet”. Og fortsætter: ”Jeg synes også, det er interessant at notere sig, at det kun er 19 pct. af klagerne, der ønsker, at politifolkene bliver straffet”.

En anden af evalueringens konklusioner er også, at det nuværende system med en uafhængig politiklagemyndighed nogenlunde er den bedste ordning, der kan tænkes, hvis det overordnede fokus for klagesystemet fortsat skal være at afdække politipersonales mulige individuelle ansvar. Men i samme ombæring påpeger den, at man er nødt til at gøre op med det grundlæggende fokus på det individuelle ansvar, hvis man ønsker at fokusere på klagernes tilfredshed og for at øge forståelse mellem politi og borgere.

Netop det med politipersonalets individuelle ansvar, mener Claus Oxfeldt og Politiforbundet bør have større opmærksomhed. ”Politiforbundet har altid været kritiske over for individualiseringen af polititjenestemænd, eksempelvis også at man skal bære synligt nummer på uniformen. Vi er som politi ikke ude som enkeltpersoner, vi er ude for at løse en bestemt opgave. Derfor er jeg meget enig i, at man skal gøre op med at fokusere på det individuelle ansvar, og det er noget man skal se på fremadrettet”.

Evalueringen er lavet af lektor i kriminologi ved Københavns universitet, Lars Holmberg.
Læs hele den samlede evaluering her: http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2017/den_uafhaengige_politiklagemyndighed_-_evaluering.pdf

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram