Forlængelse af den praktiske tjeneste på tre måneder for nogle politielever

Rigspolitiet har i samarbejde med Politiforbundet besluttet at forlænge den praktiske tjeneste for en gruppe politielever, der ellers skulle retur til Politiskolen i henholdsvis starten af september og december 2017. Forlængelsen gælder politielever ansat den 1. maj 2016, og som er stationeret i politikredsene på Sjælland og Fyn samt alle politistuderende ansat den 1. august 2016.
  25/8/2017

Det er en midlertidig løsning for at frigøre flere politifolk til at lave kerneopgaver ude i politikredsene. Det betyder, at politikredsene får 70 ekstra politifolk frem til november og op til 200 ekstra politifolk fra december til februar 2018.

- Der er brug for flere politifolk til at løfte mange opgaver. Vi har i Politiforbundet været med til at finde en midlertidig løsning på en stor udfordring med manglende ressourcer. Det er fornuftigt at forlænge den praktiske tjeneste i tre måneder for en gruppe af politieleverne, så vi kan få flere politifolk ud på gaden og løse kerneopgaver, udtaler forbundsformand Claus Oxfeldt.

- Det er afgørende vigtigt for Politiforbundet, at denne midlertidige løsning ikke får konsekvenser for fastansættelsestidspunktet, og at de pågældende elever fortsat vil blive fastansat efter to år, pointerer Claus Oxfeldt.