Ferie i 2017: Hensyn til børnefamilier og ansatte med merarbejde

Politiforbundet og Rigspolitiet henstiller politikredsene om at tage hensyn til børnefamilier, samt et udvidet hensyn til de ansatte, som over en meget lang periode har påtaget sig et stort og omfangsrigt merarbejde
Politiforbundet har været i dialog med Rigspolitiet om ferieskrivelsen. Der er enighed om, at kredsene skal tage hensyn til familier med skolebørn og de ansatte, som har haft meget merarbejde.
  11/1/2017

Politiforbundet er tilfredse med, at ferien skal planlægges i god tid. Vi er af den opfattelse, at hovedferien, så vidt muligt søges lagt fra medio juni til medio august. Det sker af hensyn til den store del af ansatte som har skolesøgende børn – og derfor også bør kunne afvikle ferie inden for børnenes sommerferie, der typisk løber fra slutningen af juni til midten af august.

Politiforbundet har været i dialog med rigspolitiet om ferieskrivelsen, og Rigspolitiet bakker op bakker om, at politikredsene tager ovennævnte hensyn i videst mulig udstrækning.

Det skal ses i sammenhæng med, at hovedferien generelt skal afvikles inden for perioden 1. maj til 30. september. En udstrækning, som er nødvendig, hvis der fortsat skal kunne bevares et minimumsberedskab i løbet af højsæsonen.
Men Politiforbundet og Rigspolitiet henstiller politikredsene om at tage hensyn til børnefamilier, samt et udvidet hensyn til de ansatte, som over en meget lang periode har påtaget sig et stort og omfangsrigt merarbejde. Deres ønsker om ferie bør mødes med særligt hensyn.  

En  tidlig planlægning, sammen med personaleorganisationerne, er yderst vigtig og giver størst mulighed for at skabe forståelse for alles behov - og ikke alene arbejdsgiverens.

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram