Læs om sommerferieafvikling, status på blokade af kadetter og om Folkemødet

  29/6/2017

Læs nyhedsbrevet her