Politiforbundet: Umenneskelig zigzag-politik på ATK-området

Regeringens planer om at erstatte flere af politiets ATK-vogne med fastmonterede stærekasser, bifaldes ikke af Politiforbundet - set i lyset af, at der næsten lige er ansat 100 civile ATK-målere i politiet.
  29/3/2017

Forleden kom det frem, at regeringen vil fjerne 20 af politiets 100 fotovogne og i stedet bruge kameraerne i fastmonterede stærekasser på vejstrækninger, hvor der sker flest ulykker. Regeringens arbejdsgruppe på området er kommet frem til, at en kombination af ATK-vogne og stærekasser sandsynligvis er det bedste værktøj til at få bilisterne til at sænke den dræbende fart.

- Politiforbundet er naturligvis tilhænger af, at man får nedbragt antallet af trafikulykker og færdselsdrab mest muligt. Men vi kan bestemt IKKE bifalde den zigzag-politik, som politikerne lægger for dagen. Den er intet mindre end umenneskelig over for dem, som betjener ATK-bilerne, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

Det sker med henvisning til, at det kun er godt et år siden, at partierne bag Politiets Flerårsaftale krævede, at der skulle ske en opgaveglidning på blandt andet ATK-området. Polititjenestemænd skulle erstattes af civile ATK-målere. Det blev de. Omkring 100 civile ATK-målere er nu ansat ude i politikredsene, organiseret under Politiforbundet. 

- Det er klart, at disse medarbejdere nu bekymrer sig for, om deres nyerhvervede job er i farezonen. Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har jo også udtalt, at han vil omdanne endnu flere fotovogne til stærekasser, hvis stærekasserne viser sig at have den ønskede effekt. Det skulle man måske have undersøgt noget før, inden man begyndte på dels en opgaveglidning, ansættelse af civile medarbejdere – og nu måske også en afskedigelse af dem igen. Hvis det kommer til at forholde sig sådan, så er jeg langt fra imponeret over det politiske håndværk og meget ked af det på vores medlemmers vegne, siger Claus Oxfeldt.

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram