EuroCOP

EuroCOP repræsenterer politiansatte fra over 25 europæiske lande. 

Hovedsæde: Luxemburg. 

Præsident: Angels Bosch Camprecios, Spanien.


EuroCOP's mærkesager lyder: 

  • At bekæmpe korruption og nedbryde barrierer
  • At påvirke lovgivere i den europæiske proces og kriminalitetsbekæmpelse, så den også giver mening og bliver realistisk
  • At supplere med råd og viden som medspiller for overnationale justitssamarbejder som Europol
  • At komme med forslag, som skal lette bekæmpelsen af organiseret kriminalitet
  • At sikre ensretning i indsatser, så bekæmpelsen i forhold til narko, trafficking og andre organiserede kriminelle netværk giver mening
  • At hjælpe politifolk til ens vilkår – herunder også at forebygge forekomster som paramilitære grupper og vagtværns overtagelse af politiarbejde, og deraf følgende barrierer for udveksling af data og informationer landene imellem
  • ”Policing” og ”safer policing” i europæisk sammenhæng. Sidstnævnte handler om at forebygge vold og angreb på politiansatte og samtidig sikre forskning inden for området, som kan afhjælpe farlige situationer


Se mere på EuroCOP's hjemmeside.