Sydøstjyllands Politiforening

Skanderborg Lokalpolitiforening
lokalforeningsformand
Fini Carlsen
næstformand
John Mortensen

Horsens Lokalpolitiforening
Lokalforeningsformand
Lars Thomsen
næstformand
Erik Rosenlund Knudsen

Vejle Lokalpolitiforening
lokalforeningsformand
Poul Jensen Mouboe
næsformand
Keld Schou-Jensen

Billund lokalforening
lokalforeningsformand
Børge Bladsgaard Jensen
næstformand
Dan Hansen

Kolding lokalpolitiforening
lokalforeningsformand
Ricky Winther
næstformand
Brian Skovrup Christensen

Fredericia lokalforening
lokalforeningsformand
Per Guld-Kristensen
næstformand
Morten Gommesen

PDT-repræsentant
Lene Falk

Sikkerhedskoordinator

Tom Eldrup Pedersen